Klachtenregeling

 

Wanneer je een klacht hebt, dan hoor ik dat graag van je. We gaan dan samen kijken hoe we de klacht naar alle tevredenheid kunnen oplossen.

Mochten we er samen niet uitkomen, is Praktijk Lijfspraak aangesloten bij GAT geschillencommissie.

Voor meer informatie en voor het indienen van een klacht bij deze geschillencommissie, verwijs ik je naar www.gatgeschillen.nl

               

  LIJFSPRAAK